Лабораторияи акустикаи физикӣ

Дар лабораторияи акустикаи физикӣ методњои нотакрори тадқиқи хосиятњои физикӣ, гузаришњои фазавӣ, равандњои физикӣ-кимиевӣ дар сарњади љисми сахт-моеъ, њам бо методи акустикаи фаъол ва њам бо методи эмиссияи акустикӣ кор карда баромада шуданд. (С.Соқиев, Ш.Азимов).