Home МУОВИНОНИ ДИРЕКТОР

МУОВИНОНИ ДИРЕКТОР

by usto

Мутобиқи қарори Раёсати АМИТ аз 7 ноябри соли 2023, №144 роҳбарии институт муваққатан ба зиммаи
МУОВИНИ ДИРЕКТОР
ОИД БА ИЛМ ВА ТАЪЛИМ

вогузор карда шудааст

ФИТРАТ ХОЛМУРОДОВ
Номзади илмҳои физикаю математика, дотсент

Тел. (моб.): (+992)935153003
Тел. (корӣ): (+99237) 2258084
E-mail: fitratk@mail.ru

МАЪЛУМОТИ УМУМӢ

Маълумот

1976-1980 – Факултети физикаи Донишгоҳи давлатии ш. Москва ба номи М.В.Ломоносов, Ихтисоси «Физика»

Фаъолияти илмӣ:

1985-1988 – – аспиранти Институти нафт ва гази ба номи И.М. Губкин, ш. Москва.
– Дар соли 1988 бо қарори КОА назди Шӯрои Вазирони ИҶШС дараҷаи илмии номзади илмҳои физикаю математика аз рӯи ихтисоси 01-04-14 – «Физикаи гармо ва физикаи молекулавӣ» дода шуд.
– Дар соли 1993 бо қарори КОА назди Шӯрои Вазирони ИҶШС унвони илмии ходими калони илмӣ дода шуд.
– Дар Институти физикаю техникаи ба номи С.У.Умаров зиёда аз 30 сол мешавад, ки Холмуродов Ф. аз рӯи хусусиятҳои гармофизикии моддаҳо корҳои илмӣ- тадқиқотиро бурда истодааст. Фаъолияти илмии Холмуродов Ф. ба тадқиқоти хусусиятҳои гармофизикии омехтаҳои кристаллҳои моеъшакл бо усули калориметрияи адиабатӣ бахшида шудааст.

Фаъолияти омӯзгорӣ

Холмуродов Ф. дар баробари корҳ ои илмӣ -тадқиқотӣ фаъолияти педегогиро низ бурда истода, аз фаннҳои «Физикаи гармо» ва «Техникаи гармо» дар кафедраи «Технологияҳои сарфаи энергетикӣ ва захиравӣ»-и Донишгоҳи миллии таҳқиқотии технологии «МИСиС» дар ш. Душанбе, лексия мехонад ва машғулиятҳои лабораторӣ ва амалиро мебарад.

Нашри мақолаҳои илмӣ:

 1. Анисимов М.А.,Воронов В.П., Кульков А.О., Холмуродов Ф. Аномалия теплоемкости вблизи переходов между нематической  и смектическими фазами и флуктуационная природа NAC точки. Письма в ЖЭТФ, 1985, 41, в.6.
 2. Anisimov M.A.,Voronov V.P., Kulkov A.O., Kholmurodov F. Precise adiabatic calorimetry in liquid cryst. near phase transition. 6-th liq. Cryst. conf. of socialist countries (Halle), 1985 B 31.
 3. Воронов В.П., Кульков А.О., Холмуродов Ф. Аномалия теплоемкости и природа NAC точки в смесях жидких кристаллов. Тезисы докл. 5-й Всесоюзный конф. г. Иваново, 1985.        
 4. Anisimov M.A.,Voronov V.P., Kulkov A.O., Kholmurodov F. Adiabatic calorimetry in the vicinity of the nematic-smectic A –  smectic C multicritical point. .  de  Phis. 1985. 46.       
 5. Anisimov M.A.,Voronov V.P., Kulkov A.O., Kholmurodov F. High resolution adiabatic calorimetry  near the  NAC multicritical point. 11th Intern. conf. USA, Berkeley. 1986. T- 057 PH.         
 6. Анисимов М.А.,Воронов В.П., Городецкий Е.Е., Поднек В.Э., Холмуродов Ф. Обнаружение эффекта Гальперина-Любенского Ма в жидких кристаллах. Письма в ЖТЭФ, 1987.       
 7. Anisimov M.A.,Voronov V.P., Kulkov A.O., Kholmurodov F. High resolution adiabatic calorimetry  measurements in the vicinity of the liguid  crystal  phase transition. Mol. crystals lig. crystals. 1987. 150 B.
 8. Воронов В.П., Холмуродов Ф. Экспериментальное наблюдение флуктуаций кристаллизации в изотропной фазе жидких кристаллов. ЖТЭФ, 1989. 95, В.4.          
 9. Anisimov M.A.,Voronov V.P., Kholmurodov F.  Experimental observation  of the Lifshits  line in the vicinity of the nematic-smectic C multicritical point by adiabatic calorimetry. 12th  Intern.  Lig. cryst. conf. W. Germany. 1989.          
 10. The experimental evidence of the behavior of heat capacity in the vicinity of the de Gennes tricritical point. SELCC. Abstracts. Vilnius University. Lithuania. 1991. V 2, F. 15.           
 11. Kholmurodov F. Behavior  of the critical parameter of heat capacity in the line of nematic-smectic A phase transition . 14th  Intern.  Lig. cryst. conf. Pisa. Italy  1992
 12. Kholmurodov F. High – resolution adiabatic calorimetry in the liquid cryst mixture. Intern. Academic Publisher. Conf.  Proceeding . China 1992.
 13. Холмуродов Ф. Теплофизические свойства вблизи фазового перехода смектик- изотропная жидкость. 1-я Межд.науч.-практич. конф. «Инновации в образовании: науч. подходы, опыт, проблемы, перспективы», 12-13.05.2017. Филиал Воронеж. ГУ, г. Борисоглебск.
 14. Барои маҷмӯи корҳо: «Адиабатическая калориметрия в жидкокристаллических смесях в области фазовых переходов» Холмуродов Ф. дар байни олимони ҷавон сазовори мукофоти Дипломи Академияи илмҳои ҶТ гаштааст.

Нашри мақолаҳо ва китобҳои дарсӣ дар 5 соли охир (2015-2019)

 1. Холмуродов Ф. Теплофизические свойства жидкокристаллической смеси 6О6 NО2. Материалы межд. науч. конф.  Современные проблемы физики. Душанбе.5.12.2014
 2. Холмуродов Ф. Поведение теплоемкости на линии жидкокристаллических фазовых переходов. Материалы науч. конфер. «Актуаль. проб. совр. науки». 21-24. 04 2015. МИСИС. Душанбе.
 3. Холмуродов Ф. Критические явления на линии жидкокристаллических фазовых переходов. Материалы респ. науч. конфер. «Пробл. металлургии Тадж. и пути их решения». 29-30. 04 2016. МИСИС. Душанбе.
 4. Холмуродов Ф. Аномалия теплоемкости и род NА перехода. Материалы межд. науч. конференции.  Современные проблемы физики. 14.04.2017.ТГНУ, Душанбе.
 5. Холмуродов Ф. Аномалия теплоемкости и род NА перехода. Материалы межд. науч. конф.  Современные проблемы физики. 14.04.2017.ТГНУ, Душанбе.
 6. Холмуродов Ф. Теплофизические свойства вблизи фазового перехода смектик- изотропная жидкость. 1-я Межд.науч.-практич. конф. «Инновации в образовании: науч. подходы, опыт, проблемы, перспективы», 12-13.05.2017. Филиал Воронеж. ГУ, г. Борисоглебск.
 7. Холмуродов Ф. Характер предпереходных явлений в изотропной фазе нематического жидкого кристалла. Материалы 6 межд. конф.  Современные проблемы физики. 28-30.06. 2018. ФТИ им. С.У. Умарова, Душанбе
 8. Холмуродов Ф. Критические явления в жидкокристаллических фазовых переходах. Монография.
 9. Холмуродов Ф. Электротехника ва пешгирии сўхтор дар дастгоҳхои барқӣ. Маводи дарсӣ.Душанбе. 2015. 326 с.
 10. Холмуродов Ф. Асосҳои гидравлика ва обтаъминкунии зиддисӯхторӣ. Маводи дарсӣ.Душанбе. 2017. 318 с.
 11. Холмуродов Ф. Таҷҳизотҳои автоматикунонии истеҳсолотӣ ва зиддисӯхтор. Китоби дарсӣ. Душанбе. 2019. 362 с.

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________

МУОВИНИ ДИРЕКТОР
ОИД БА МАСЪАЛАҲОИ УМУМӢ ВА ХОҶАГИДОРӢ

АБДУХОЛИҚ НАРЗУЛЛОЕВИЧ ЛАҚАЕВ

Тел. (моб.): (+992) 918872991
Тел. (раб.): (+99237) 2258102
E-mail: abukholik1974@gmail.com

МАЪЛУМОТИ УМУМӢ

Маълумот
1994-1999 – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ихтисоси “Химия”.

Scientific activity:
2000 – 2004 – Лаборанти калони лабораторияи акустоэмиссияи ИФТ ба номи С.У.Умарови АИ ҶТ
2004 – 2007 – Аспиранти Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Аз соли 2007 – Ходими илмии лабораторияи акустикаи физикӣ.