Home Руйхати маводҳои илмии лабораторияи электроникаи квантӣ

Руйхати маводҳои илмии лабораторияи электроникаи квантӣ

by usto

ФЕҲРИСТИ КОРҲОИ ИЛМӢ-ПЕДАГОГИИ КОРМАНДОНИ ЛАБОРАТОРИЯ
МОНОГРАФИЯ-ДАСТУРҲО

 1. Тоиров А. Дадаматов Х. Физика Т-1, Механика, Дастури таълимӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. Наш. «Бухоро», Душанбе, 2014, 177 саҳ.
 2. Тоиров А. Дадаматов Х. Физика Т-2, Физикаи молекулавӣ, Дастури таълимӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. Наш. «Илм», Душанбе, 2015, 242 саҳ.
 3. Тоиров А. Дадаматов Х. Физика Т-3, Электрик, Дастури таълимӣ барои омӯзгорон ва донишҷӯёни мактабҳои олӣ. Наш. «Илм», Душанбе, 2016, 240 саҳ.
 4. Тоиров А., Дадаҷонова И.Б. Матнҳо барои хониши фардӣ бо забони англисӣ барои донишҷӯёни гурӯҳҳои тоҷикии Донишгоҳҳо, Душанбе, 2016, 82 саҳ.
 5. Тоиров А. Дадаматов Х. Физика Т-4, Магнетизм, Дастури таълимӣ барои омӯзгорон ва донишҷӯёни мактабҳои олӣ. Наш. «Илм», Душанбе, 2017, 250 саҳ.
 6. Тоиров А.., Дадаҷонова И.Б. Фолклори Британия, Душанбе, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2017, 79 саҳ. (бо забони англисӣ).
 7. Тоиров А. Дадаматов Х. Физика Т-5, Оптика. Дастури таълимӣ барои омӯзгорон ва донишҷӯёни мактабҳои олӣ. Наш. «Илм», 2018, 283 саҳ.
 8. Тоиров А. Дадаматов Х. Физика Т-6, Физикаи атом, ядро ва заррачаҳои элементарӣ. Дастури таълимӣ барои омӯзгорон ва донишҷӯёни мактабҳои олӣ. Наш. «Илм», 2018, 304 саҳ.

АСАРҲОИ ИЛМИИ КОРМАНДОНИ ЛАБОРАТОРИЯ, КИ ДАР СОЛҲОИ ОХИР НАШР ШУДААНД

 1. Алидодов Т., Кабутов З.К., Тоиров А. Таҳқиқи параметрҳои маводҳо ва асбобҳои электронӣ дар шароити баландкуҳи экстремалӣ. Маводҳои конференсияи байналмилалии ИФТ АИ ҶТ, 2016 с.
 2. Алидодов Т. Истифодаи вобастагии термикии басомади афканишоти диодҳои лазерӣ дар системаи алоқаи оптикӣ. Маводҳои конференсияи VIII илмӣ-амалии байналмилалӣ «Дурнамои ташаккули илму маориф», бахшида ба 25-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 60-солагии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М.С.Осими, ш.Душанбе, 3-4 ноябри 2016, с. 123-132.
 3. Тоиров А., Алидодов Т. Вобастагии муфидияти квантии пайвастагиҳои InP ва InGaPAs аз шароити коркарди онҳо. Маводҳои конференсия бахшида ба 60-солагии Б. Нарзуллоев, ш.Душанбе, 25 ноября 2017.
 4. Тоиров А. Сиклодегидрататсияи фототермикии полиамидокислота. Маводҳои конференцияи байналмилалӣ «Масъалаҳои актуалии физикаи муосир» бахшида ба 80-солагии ёдбуди Арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон, доктори илмҳои физика ва математика, профессор Нарзиев Б.Н., 18 апрели 2018, с.190.
 5. А. Тоиров, Д. Тураев. Баъзе хусусиятҳои нанотехнологияи сохторҳои пуккӣ дар асоси нимноқил аз пайвастагии фосфиди индий ва таъсири он ба афканишоти диоди лазерии марбута. Маводҳои конференсияи 6-ӯми байналмиллалӣ “Масъалаҳои муосири физика” бахшида ба 110-солагии академики АИ ҶТ С.У.Умаров ва 90-солагии академики АИ ҶТ А.А.Адҳамов, 28-30 июни 2018, с.174-175.
 6. А. Тоиров. Афзудани имконияти афканишоти лазер дар асоси булури ковокидори фосфиди индий. Маводҳои семинари  12-ми Сибирӣ оид ба фавқулгузаронандагии баландҳарорат ва физикаи наносохторҳо (ОКНО-2018), 12-13 октябри 2018, ш.Омск, с. 104-109.
 7. Т.М. Алидодов, Х.Х. Муминов. Усули муайян кардан ва ҳисобкунии танишҳои дохилӣ дар қабати фаъоли гетероструктураи GaInAsP\InP, Ахб.АИ ҶТ, 2018, №2, с.36-42.
 8. Т.М. Алидодов, Х.Ш. Абдулов, Муминов Х.Х. Ҳисоби таниши дохилӣ дар гетероструктураҳои бисёрқабата дар асоси GaInAsP/InP,  Ахб.АИ ҶТ, 2018, №1, с.49-56.
 9. Тоиров А. Вобастагии дараҷаи ковокинокии InP ҳангоми олудакунонии анодӣ барои сохтани лазерҳои инҷексионӣ дар асоси он. Маҷмуаи мақолаҳои Конференсияи илмӣ-амалии умумиҷумҳуриявии Донишгоҳи Россия-Тоҷикистон (Славянӣ), 17 май 2019, с. 294-298.
 10. Нурмахмадов А.Ф. Тоиров А. Ташхиси эффективнокии усулҳои ҳосилкунии маводҳои нимноқилӣ. Маводҳои Конференсияи умумиҷумҳуриявии илмию-амалӣ “Проблемаҳои рӯзмарраи муосир: нигоҳи ҷавонон”,  ш. Душанбе, 23 май 2019.

ҲУҶҶАТҲОИ ПАТЕНТӢ

 1. Мирзоев Д., Тоиров А. Консентратсияи оптималии электролит дар асоси Hcl ҳангоми олудасозии анодии электрокимиёии булури нимноқили InP барои ҳосил намудани наноковокии муфид. Дархост барои гирифтани патент (рақ.қайди давлатӣ: # 1901373) , 2019.
 2. Мирзоев Д., Тоиров А., Тураев Д. Вақти оптималии коркард дар электролит дар асоси Hcl ҳангоми олудасозии анодии электрокимиёии булури нимноқили InP барои ҳосил намудани наноковокии муфид. Дархост барои гирифтани патент (рақ.қайди давлатӣ: # 1901375), 2019.
 3. Мирзоев Д., Тоиров А., Тураев Д., Ашуров А. Ҷараёни гузаронандагии оптималии коркард дар электролит дар асоси Hcl ҳангоми олудасозии анодии электрокимиёии булури нимноқили InP барои ҳосил намудани наноковокии муфид. Дархост барои гирифтани патент (рақ.қайди давлатӣ: # 1901374), 2019.
 4. Тоиров А. Дастгоҳи офтобӣ барои пурзӯр намудани сели ҳаво дар сӯрохиҳои ҳавокашӣ. Дархост барои гирифтани патент (рақ.қайди давлатӣ. # 1901376), 2019.